Onderwijscoach

docenten, jongeren
en kinderen


Kinder- en jongerencoach

Kinderen en jongeren inzicht geven in zichzelf en hun gedrag, hen nieuwe vaardigheden aanleren en zien dat ze zelf stappen zetten! Dat is het mooie aan kinder- en jongerencoaching!

Dat inzicht geven doe ik op een manier die bij je past, in aansluiting op je leeftijd en interesses. Na een intake gesprek wat ik heb met je ouder(s), gaan wij samen aan de slag. Je vertelt eerst wat er lastig is en we zetten de situatie neer op tafel, dit doe ik in het eerste gesprek vaak met Playmobil of houten poppetjes. Niet om mee te spelen, maar om inzicht te krijgen in waar we over praten. Ik werk veel met verschillende materialen en oefeningen.
We praten over je uitdagingen en de dingen die je lastig vindt. Ik stel vragen en door steeds met materialen te werken, krijg je nieuwe inzichten. Je leerdoel werken we in 4-7 coachgesprekken verder uit. Als je leerdoel is bereikt, stopt de coaching, jij hebt hierover de regie. Als afronding houden we een evaluatiegesprek waar je ouder(s) ook bij zijn.

Doordat jouw gedachten over wat je meemaakt veranderen en je nieuwe vaardigheden krijgt aangeleerd, verandert de situatie vaak ook. Door meer inzicht ken je jezelf beter, leer je hoe je je talenten kunt inzetten en zit je beter in je vel!
Voor welke onderwerpen kun je bijvoorbeeld terecht:

Faalangst (ook in combinatie met de eindtoetsen en overstap naar voortgezet onderwijs)

Hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit

(Hoog)begaafdheid

Pesten en gepest worden

Veel piekeren/slecht slapen

Rouw (in allerlei vormen

Problemen na scheiding

Niet goed in je vel zitten

Hulp bij vergroten zelfvertrouwen

Coaching na de uitkomst van het individueel onderwijskundig onderzoek