Onderwijscoach

docenten, jongeren
en kinderen

Is er een (groot) verschil hoe jouw kind op school of thuis doet? Zie je frustratie na schooltijd? Of misschien een verschil in presteren? Wellicht hoor je vaak: ‘Er zit meer in dan eruit komt?’ Of is het niet helemaal duidelijk waardoor een kind vastloopt? Dan kan een individueel onderwijskundig onderzoek uitkomst bieden.


Mogelijkheden:

*Compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek

*Wereldspel met evt. korte onderzoeken als er iets opvalt in het verhaal of het Wereldspel


Casus: De leerkracht ziet dat kind niet goed functioneert op school op sociaal-emotioneel gebied. Hij speelt niet met anderen, hij kijkt alleen. Woorden als autisme worden genoemd. Toch weten ouders niet goed waar ze het moeten zoeken. Ze besluiten te kijken wat er uit het Wereldspel komt. Het Wereldspel kijkt niet naar labels. Toch kunnen wel kenmerken van ASS denken worden gezien. Ook kijk ik dan bijvoorbeeld naar fragmentarische waarneming en benoemen van gevoelens bij situaties. Fragmentarische waarneming was er niet, benoemen van gevoelens wel. Het bleek dat deze jongen wel grote denksprongen maakte en de non-verbale intelligentie test onwijs goed had gemaakt. Verder kijken naar intelligentie komt dan hieruit voort als advies (naast alle andere kenmerken en vragen die naar boven komen uit het 2x afnemen van het Wereldspel, zie hieronder voor meer informatie).


https://www.youtube.com/watch?v=tmAtpamTs1U


Hoe ziet het onderzoek eruit?

*Wereldspel: Dit is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Dat is uniek! Taal vormt op deze manier geen belemmering voor het bepalen van de cognitieve leerstijl en het niveau van bouwen (dit is extra fijn voor bijv. faalangstige of allochtone kinderen). Het kind bouwt een dorp met de neutrale elementen van het Wereldspel. Voor dit spel is een speciale bevoegdheid en licentie nodig. Ouder, school en het kind zelf krijgen zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied meer duidelijkheid over hoe het kind geholpen kan worden in de leer- en ontwikkelingsbehoefte.

(Bijv: krijgt een kind teveel of te weinig grenzen/loopt een kind op zijn of haar tenen/vindt het moeilijk om zich te uiten/heeft een kind een voorkeur voor visueel of talig denken?) Dit onderzoeksinstrument is preventief. Het leidt tot een aantal vragen: Zou het kunnen zijn dat…..? Waardoor mooie gesprekken opstaan om een kind verder te helpen in zijn of haar behoeften.


*Didactisch deel: Het didactisch deel bestaat uit diagnostische testen, die zijn gericht op spelling, leesvaardigheid, leestempo, rekenvoorwaarden, ruimtelijk inzicht, schrijven, geheugen en oog-volgproblematiek. Dit maak ik zo aansprekend mogelijk voor jouw kind. Ik kijk ook naar concentratie/faalangst etc. en speel hierop in.


*Pedagogisch deel: In het pedagogische deel speel ik een spelletje met het kind wat ik denk dat bij hem/haar past. Ik kijk naar hoe de regels worden toegepast en hoe het kind omgaat met winnen of verliezen bijvoorbeeld. Daarnaast kijkt ik ook naar hoe een kind op zijn stoel zit, beweegt en of de lateralisatie geen probleem vormt in het leerproces (samenwerking linker- en rechterhersenhelft).

Het is een uitgebreid onderzoek waarbij het hele kind in beeld komt. Er wordt ingezoomd op jouw kind en met de behoeften die eruit komen, kun je zowel op school als thuis weer verder om je kind (nog beter) te begeleiden op punten waar hij/zij vastloopt. Ik neem het onderzoek in 2x af. Waarbij het Wereldspel 2x wordt afgenomen en de rest wordt verdeeld tussen de twee keer. Tussendoor nemen we pauze en kan het kind even uitrusten, chocolademelk drinken of een leuk basketbalspelletje doen (zie foto, favoriet bij de deelnemers). De kinderen willen tijdens het onderzoek graag meewerken en vinden het leuk om te doen.

Verslag en terugkoppeling

Na het onderzoek vindt er een uitgebreide verslaglegging plaats. Je leert je kind op bepaalde punten beter kennen en ook de school krijgt nieuwe handvatten om beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van een kind. Je kind krijgt geen ‘etiketje’. Ik kijk naar signalen en kenmerken, naar het kind zelf dus. Ik onderzoek de behoeften. Zo kan gekeken worden wat er gedaan kan worden om in deze behoeften te kunnen voorzien.


Het doel van het onderzoek is dat je/jullie kind zich erkend en herkend voelt, dat het beter in zijn/haar vel komt te zitten en zijn/haar zelfbeeld positief ontwikkelt.


Er vindt zowel bij enkel het Wereldspel als bij het hele onderzoek een (telefonische) intake plaats. Bij het Wereldspel is de terugkoppeling telefonisch en kan er een schriftelijk verslag tegen betaling worden gemaakt. Bij het Individueel Onderwijskundig Onderzoek is de terugkoppeling altijd schriftelijk in een uitgebreid verslag en in gesprek met ouders en school.Verslag en terugkoppeling

Na het onderzoek vindt er een uitgebreide verslaglegging plaats. Je leert je kind op bepaalde punten beter kennen en ook de school krijgt nieuwe handvatten om beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van een kind. Je kind krijgt geen ‘etiketje’. Ik kijk naar signalen en kenmerken, naar het kind zelf dus. Ik onderzoek de behoeften. Zo kan gekeken worden wat er gedaan kan worden om in deze behoeften te kunnen voorzien.


Het doel van het onderzoek is dat je/jullie kind zich erkend en herkend voelt, dat het beter in zijn/haar vel komt te zitten en zijn/haar zelfbeeld positief ontwikkelt.


Er vindt zowel bij enkel het Wereldspel als bij het hele onderzoek een (telefonische) intake plaats. Bij het Wereldspel is de terugkoppeling telefonisch en kan er een schriftelijk verslag tegen betaling worden gemaakt. Bij het Individueel Onderwijskundig Onderzoek is de terugkoppeling altijd schriftelijk in een uitgebreid verslag en in gesprek met ouders en school.